Sistem pametna kuća 

Vam omogućava da sve  uređaje u kući kao i rasvjetu kontrolišete pomoću mobilnih uređaja bilo gdje  da se nalazite. Dovoljno je samo da imate internet u Vašem domu kao i internet na Vašem mobilnom uređaju. Pristup kontroli paljenja i gašenja uređaja možete dozvoliti drugim osobama, te uvijek pratiti status uređaja da li je uplaljen ili ugašen kao i dobijati obavijesti o promjeni statusa uređaja.

Uređaj možete i vremenski da programirate na tačno određeni datum i vremenski period kao i programirati da se svaki dan pali i/ili gasi u programiranom vremenskom periodu. Postoji mogućnost vremenskog odbrojavanja, npr. ukoliko podesite vremenski period od 5 dana 4 sata i 3 minute tada će pri isteku tog vremena uređaj da se ugasi ili upali, zavisno šta odaberete. Ono što pravi lijep ambijent su scene, a to je da možete prema Vašim željama da programirate scene.

Npr. napravimo scenu koja se zove “Dolazak kući” tada na jedan klik Vam se upali svijetlo ispred kuće, svijetlo u hodniku, svijetlo u kupatilu, kuhalo za kafu i bojler. Drugu scenu mozemo nazvati “Spavanje” gdje kada kliknemo na tu scenu onda ugasimo sve uređaje. Tako da mozemo programirati veliki broj scena prema Vašim potrebama.